ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΦΟΡΑ 0

Κρίσιμος μήνας για την πορεία του προϋπολογισμού θεωρείται ο Σεπτέμβριος, καθώς από τα έσοδα που θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία...