ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. 0

Άμεση ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. νομών Αττικής και Κυκλάδων,...