ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
alt
15 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ.

ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΑΘΗΝΩΝ

ΔΟΥ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΑΘΗΝΩΝ

Η Δ.Ο.Υ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ αποτελεί συγχώνευση των ΔΟΥ Γαλατσίου και Κ’ ΑΘΗΝΩΝ και στεγάζεται στο κτίριο της πρώην ΔΟY Γαλατσίου. Το Δικαστικό και ο Έλεγχος αυτών των ΔΟY, μεταφέρθηκε στην αρμοδιότητα της ΙΓ Δ.Ο.Υ Αθηνών.

Χαρακτηριστικό και της συγκεκριμένης εφορίας, είναι η μεγάλη έλλειψη προσωπικού.

Μόλις και μετά βίας μεταφέρθηκαν εκεί 9 υπάλληλοι από την Κ’ Αθηνών χωρίς να μεταφερθεί μαζί και το αρχείο λόγω έλλειψης χώρου. Διευθύντρια μόλις πρόσφατα τοποθετήθηκε. Για 5 μήνες αναπληρωνόταν η θέση από υπάλληλο

Αποτέλεσμα της όλης κατάστασης είναι:

Α) Το σύνολο των συναδέλφων να μην μπορεί, λόγο του όγκου της δουλειάς, να κάνει χρήση της κανονικής του άδειας, με κίνδυνο φυσικά οι άδειες αυτές να χαθούν, λόγο των περιορισμών που υπάρχουν στη δυνατότητα μεταφοράς τους σε επόμενες χρονιές. ”Το πατρικό μου σπίτι μπάζει νερά και δεν μπορώ, κάνοντας χρήση της κανονικής μου άδειας, να πάω να φτιάξω τις ζημιές” μας αναφέρει χαρακτηριστικά ένας συνάδελφος.

Β) Η έλλειψη προσωπικού, έχει ως αποτέλεσμα, συνάδελφοι να χρεώνονται υποθέσεις και φορολογικά αντικείμενα, με τα οποία για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα για την παραμικρή εκπαίδευση, έστω και από κάποιον συνάδελφο που γνωρίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο. ”Κάθε μέρα κάνουμε το σταυρό μας, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το παραμικρό λάθος, είναι πολύ πιθανό, βάσει του νέου πειθαρχικού, να μας φέρει εκτός δουλειάς. Κανείς δεν θα ασχοληθεί με το αν γνωρίζαμε τα αντικείμενα που τοποθετηθήκαμε ή αν καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε καθημερινά αριθμό φορολογουμένων, για τον οποίο απαιτείται πολλαπλάσιος αριθμός υπαλλήλων…” μας λέει μια άλλη συνάδελφος.

Γ) Πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να φεύγουν αργά από την εφορία ή και να παίρνουν δουλειά στο σπίτι. ”Προχθές τηλεφώνησα σε συνάδελφο στις 7 το απόγευμα και μου είπε ότι ήταν ακόμα στη δουλειά” λέει χαρακτηριστικά υπάλληλος. ”Τρέχω το απόγευμα, εκτός ωραρίου, να κάνω επίδοση χωρίς να είμαι επιμελητής” λέει άλλος συνάδελφος.

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΚΑ ΧΑΛΙΑ

Εδώ και τρείς περίπου μήνες, που η καθαρίστρια έχει απολυθεί, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την καθαριότητα του κτιρίου. Οι υπάλληλοι, που όπως προαναφέραμε δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, καλούνται να αντιμετωπίσουν και αυτό το θέμα, είτε μετά το ωράριο, είτε τις Παρασκευές όπου συνήθως καθαρίζουν τουαλέτες, γραφεία κλπ

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ, με αντικείμενα: ΦΠΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΩΔΙΚΑΣ και ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

ΣΥΝΟΛΟ υπαλλήλων….. 5. Κατανομή των υπαλλήλων;;;;

ΦΠΑ….1 υπάλληλος,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ……. 1 υπάλληλοι και μία προϊσταμένη)

ΚΩΔΙΚΑΣ……….1 υπάλληλος και 1 τεχνικός διαχειριστής

ΕΙΣΟΔΗΜΑ……… 2 υπάλληλοι.

Ενδεικτικό της όλης κατάστασης είναι το γεγονός ότι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ υπάλληλος του τμήματος ΦΠΑ, πρέπει να ασχοληθεί με θέματα που σχετίζονται:

Α) Με εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ (περιοδικές, εκκαθαριστικές, ενδοκοινοτικές),

Β) Με επιστροφές ΦΠΑ και

Γ) Θέματα των αυτοκινήτων.

Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, οι οποίες υπάρχουν καταχωρημένες στο ΤΑΧΙS, απαιτείται να εκτυπωθούν, να σταλούν προσκλήσεις στους φορολογούμενους, αυτοί να προσέλθουν γα συμβιβασμό ή αν δεν ανταποκριθούν να βεβαιωθεί το αντίστοιχο ποσό…

Μικρή λεπτομέρεια;;; Οι υποθέσεις της παραπάνω κατηγορίας, για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ενέργειες υπερβαίνουν τις 5.000, ενώ ο υπάλληλος παραμένει ένας.

Ο ίδιος υπάλληλος θα πρέπει να ασχοληθεί και με τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ, αγροτών και επιτηδευματιών. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται να γίνει η αίτηση, να περαστεί στο σύστημα, να σταλεί στην συνέχεια για έλεγχο στο τμήμα ελέγχου της ΙΓ Αθηνών, η οποία και ενημερώνει τη ΓΓΠΣ, αυτή στη συνέχεια ενημερώνει την ΙΓ Αθηνών για το ποιές επιστροφές θα γίνουν με έλεγχο και ποιες όχι και στη συνέχεια η ΙΓ Αθηνών, ενημερώνει τον υπάλληλο της ΔΟY Γαλατσίου, στον οποίο και επιστρέφονται πάλι όλες οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ, αφού πρώτα διαχωριστούν σε αυτές για τις οποίες η επιστροφή θα γίνει χωρίς έλεγχο και σε αυτές για τις οποίες θα πρέπει να αναμένει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου.

Όλα τα παραπάνω (τις προσκλήσεις, τις επιστροφές, τις βεβαιώσεις κλπ) ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα πρέπει να τα κάνει μετά το πέρας της συναλλαγής με το κοινό, δηλαδή μετά τις 2:30

Εκτός όμως των παραπάνω υπάρχουν και οι περιπτώσεις των ειδικών δηλώσεων (σπάνιες μεν, αλλά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των δυσκολιών τους), του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, του Φόρου πολυτελείας, τα Τέλη χαρτοσήμου κλπ.

Σο τμήμα ΦΠΑ όμως υπάρχει και το αντικείμενο ”Αυτοκίνητα”, για το οποίο πρέπει:

α) να διορθωθούν λάθη του συστήματος (π.χ. ποιος είναι ο τωρινός ιδιοκτήτης

β) να δοθούν βεβαιώσεις εξόφλησης για απόσυρση

γ) να γίνουν επιστροφές ή διαγραφές τελών κυκλοφορίας

δ) να εκδοθούν τέλη κυκλοφορίας εφ όσον υπάρχει πρόβλημα στο να πληρωθούν στην τράπεζα (την σαβούρα την αναλαμβάνει η εφορία και τα καθαρά λεφτά για είσπραξη η τράπεζα). Για τις περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται επικοινωνία με το υπουργείο Συγκοινωνιών, με άλλες ΔΟY, η αποστολή προσκλήσεων κλπ κλπ.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

Η μοναδική υπάλληλος του τμήματος καλείται να ασχοληθεί με (α) δωρεές –γονικές παροχές, β) μεταβιβάσεις γ) κληρονομιές κλπ. Οι κληρονομιές ανέρχονται στις 850, οι δωρεές – γονικές παροχές στις 800 και οι μεταβιβάσεις στις 350. Και όλες οι παραπάνω υποθέσεις θα πρέπει (υπό την απειλεί των παραγραφών), να ελεγχθούν (να ξεκαθαριστούν ποιες αφορούν έλεγχο) να φωτοτυπηθούν (σύμφωνα με διαταγές) και να σταλούν οι πρωτότυποι φάκελοι στην Δ.Ο.Υ. υποδοχής. Παράλληλα βέβαια με όλα αυτά υπάρχει η συνήθη παραλαβή, εκκαθάριση, βεβαίωση, δελτία πληροφοριών, αρχειοθέτηση συμβολαίων, διαβίβαση αυτών στην Δ.Ο.Υ υποδοχής, αλλά και η έκδοση ”άπειρων πιστοποιητικών, οι τηλεφωνικές διευκρινήσεις σε φορολογουμένους κλπ κλπ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο όγκος δουλειάς που καλούνται νε διεκπεραιώσουν οι 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ του τμήματος, είναι πέρα από κάθε λογική. Αυτή την περίοδο καταχωρούνται τα δικαιολογητικά όσων φορολογουμένων τους ζητήθηκε με μήνυμα να τα προσκομίσουν στη Δ.Ο.Υ. Ταυτόχρονα εκκρεμεί η καταχώρηση των ταχυδρομικών δηλώσεων, οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν και να εκκαθαριστούν.

Αυτές οι καθυστερήσεις δημιουργούν προβλήματα στους συναλλασσόμενους διότι αν δεν γίνουν οι εκκαθαρίσεις δεν μπορούν να πάρουν επιδόματα (θέρμανσης, φοιτητικά κλπ), ή να εκδοθούν εκκαθαριστικά, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογούμενοι τα ζητάνε…

Επίσης εκκρεμούν πάνω από 1000 περιπτώσεις υποθέσεων που αφορούν αιτήσεις ανέργων, αναπήρων κλπ για εξαίρεση από ΕΤΥΔΕ, έκτακτη εισφορά κλπ

Ταυτόχρονα ο καθημερινός όγκος δουλειάς και η καθημερινή συναλλαγή περιλαμβάνει, το φόρο απόδοσης των μηχανικών, τις άδειες οικοδομών, τις υπεραξίες, τα μισθωτήρια, η υποβολή τροποιητικών δηλώσεων, οι διαρθρώσεις Ε9, και……… όλα τούτα με δυο 2 υπαλλήλους

ΕΣΟΔΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Γίνεται προσπάθεια να βεβαιωθούν μεγάλα ποσά που είναι σε εκκρεμότητα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει ο ίδιος υπάλληλος να κάνει και τις επιστροφές φόρου. Αποτέλεσμα… ούτε οι επιστροφές, ούτε οι βεβαιώσεις να γίνονται (όταν γίνονται) με τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Όσον αφορά τις επιστροφές φόρου, οι οποίες θα πρέπει πλέον να γίνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με εντολές μεταφοράς μέσω τράπεζας, ακόμα και για πολύ μικρά ποσά, καθίστανται εξαιρετικά χρονοβόρες.

Ενδεικτικό παράδειγμα: Ένα παράβολο των 10 ευρώ που δεν χρησιμοποιήθηκε, για να επιστραφεί στον δικαιούχο, παλιά χρειαζόταν 10′ λεπτά και τώρα που πρέπει να δοθεί εντολή μεταφοράς για να μπει στο λογαριασμό του οι ενέργειες που χρειάζονται (πρακτικό, έλεγχος για συμψηφισμούς, έκδοση γραμματίου κλπ με τις ανάλογες υπογραφές) δεν μπορεί να υπολογιστεί καν πόσες μέρες!!!!! χρειάζονται.

Εκκρεμούν εκατοντάδες υποθέσεις, για τις οποίες απαιτούνται όλες οι παραπάνω ενέργειες, είτε έκδοση γραμματίου σε περίπτωση οφειλής σε άλλη ΔΟY. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πλήθος ενεργειών και … υπογραφών.

Μητρώο – πρωτόκολλο – γραμματεία

ΜΗΤΡΩΟΥ: η έλλειψη προσωπικού εμφανής , η έλλειψη χώρων για αρχείο κατάδηλη

Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στις ουρές που τις αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι και οι εργαζόμενοι κάθε μέρα. Η ίδια η προϊσταμένη του τμήματος κάνει συναλλαγή για να εξυπηρετηθούν οι ατελείωτες ουρές φορολογούμενων. Μας λέει ότι κάθε μέρα εξυπηρετούν εκατοντάδες άτομα και πως αναγκάζονται να καταρτίζουν λίστες αναμονής

Οι υποθέσεις στοίβα, μένουν σε εκκρεμότητα και δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν.

Η ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ έχει γίνει μπαλάκι μεταξύ μητρώου και ελέγχου της ΙΓ Αθηνών (Δ.Ο.Υ. υποδοχής ). ”Δεν είμαι ελεγκτής για να εκτιμήσω αν χρήζει ελέγχου μια υπόθεση και την στέλνω στην ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ και παίρνω την απάντηση (σύμφωνα με την… τάδε ΠΟΛ) ότι εγώ πρέπει να εκτιμήσω αν εντάσσεται ή όχι, αν απαιτείτε έλεγχος… κλπ”, μας λέει συνάδελφος…

Ζητούνται από διάφορες υπηρεσίες (πχ στρατό, αστυνομία, ΣΔΟΕ,) να βεβαιώσουμε αν ισχύουν τα δεδομένα του μητρώου για φορολογούμενους της δικαιοδοσίας της Δ.Ο.Υ γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρονική σύνδεση αυτών των υπηρεσιών (ούτε καν του ΣΔΟΕ που είναι υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου) με το υποσύστημα του μητρώου, του ΤΑΧIS

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ : ”Επίδοση με αξία 250.000 δυσκολευόμαστε να βρούμε χρόνο να την επιδώσουμε σε περιοχή της Αττικής..”, λέει ο συνάδελφος επιμελητής που σε λίγο βγαίνει σε σύνταξη. Αλλά και ποιος πληρώνει για τα έξοδα μετακίνησης: ”Παλιότερα πήγα 1 φορά στην Κινέττα, 1 στο Ξυλόκαστρο με έξοδα που καλύφθηκαν από την τσέπη του προϊσταμένου.”

Στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, η κατάσταση είναι τραγική. Μέχρι πριν λίγο υπήρχε η καθαρίστρια που… ”καθάριζε” και για το πρωτόκολλο, αλλά πλέον βρίσκεται σε διαθεσιμότητα. «Ακόμα προσπαθούμε να λύσουμε εκκρεμότητες καταχώρησης του Σεπτεμβρίου!!!!! Είμαστε αναγκασμένοι να σταματάμε την συναλλαγή του πρωτοκόλλου και να κατεβαίνουμε στο ισόγειο της Δ.Ο.Υ Γαλατσίου που είναι το αρχείο για να βρούμε κάποιο έγγραφο που αφορά το κεφάλαιο ή το εισόδημα ἠ να τρέχουμε στο κτήριο της παλιάς Κ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών, μισή ώρα με το λεωφορείο, για να ψάξουμε μέσα στο σκοτάδι (γιατί έχει γίνει διακοπή του ρεύματος) να βρούμε κάποιο έγγραφο του αρχείου της πρώην Κ’ Αθηνών το οποίο δεν έχει μεταφερθεί μαζί με την Δ.Ο.Υ.» μας λέει άλλος συνάδελφος

O ΓΓΔΕ κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ μας έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού αλλά φταίνε οι έφοροι που δεν κατανέμουν σωστά το προσωπικό τους. Του προτείνουμε να διοικήσει την συγκεκριμένη μονάδα αν δεν επιθυμεί να διοικεί την ΙΓ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών (ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ) για ένα μήνα με δέσμευση ότι αν δεν τα καταφέρει να καθαιρεθεί και να μπει σε διαθεσιμότητα!!!!!! (Να μην έχει δικαίωμα όμως να παραιτηθεί μόνος του πριν κλείσει ο μήνας)

 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΙΓ’ ΑΘΗΝΏΝ πήρε τον Έλεγχο και το Δικαστικό 6 Δ.Ο.Υ (των ΙΘ’, ΙΓ’, ΚΓ’, Κ’, Γαλατσίου και ΙΔ’). Ο αριθμός των υπαλληλιών που απασχολούνται στο σύνολο της Δ.Ο.Υ είναι 95, εκ των οποίων 1 είναι με απόσπαση, 3 σε ένα μήνα παίρνουν σύνταξη και 1 βρίσκεται σε άδεια αναρρωτική. Με βάση το οργανόγραμμα, ο αριθμός αυτός των υπαλλήλων προβλέπονταν να καλύπτει τις ανάγκες ΜΟΝΟ της ΙΓ Αθηνών.

Ο αριθμός αυτός των υπαλλήλων, καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που προκύπτουν από τη διαχείριση 500.000 ΑΦΜ (Φυσικά πρόσωπα, Νομικά πρόσωπα, Επιτηδευματίες κλπ).

Συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ: Οι επιστροφές φόρου που εκκρεμούν και τις οποίες καλείται να διεκπεραιώσει ένας ΜΟΝΟ υπάλληλος που συνταξιοδοτείται στο τέλος του μήνα (και ένας εκπαιδευόμενος υπάλληλος) είναι ΜΟΝΟ!!!! 7.000 (ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, το γράφουμε ολογράφως για να μην νομίζει κανείς ότι είναι τυπογραφικό λάθος). Ένας υπάλληλος για 7.000 υποθέσεις. (Για κάθε επιστροφή, εκτός των άλλων ελεγκτικών διαδικασιών, απαιτούνται τουλάχιστον 7 υπογραφές…. Με άλλα λόγια για τις 7.000 επιστροφές που καλείται να διεκπεραιώσει ο συγκεκριμένος υπάλληλος, απαιτούνται τουλάχιστον 49.000 υπογραφές. Και όλα αυτά κάτω από την δικαιολογημένη πίεση των φορολογούμενων, για την άμεση επιστροφή, αλλά και την απειλή του νέου πειθαρχικού σε περίπτωση λάθους από την πλευρά του εργαζόμενου).

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: 12.30 το μεσημέρι 25 φορολογούμενοι είναι σε αναμονή για να εξυπηρετηθούν από 6 υπαλλήλους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έλεγχο δηλώσεων, να παραλάβουν πιστοποιητικά, να υπογράψουν αφού ελέγξουν τις αιτήσεις διακοπών, μεταβολών κλπ.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Οι 3 υπάλληλοι που υπηρετούν στο συγκεκριμένο τμήμα (όσους είχε πριν 2 χρόνια μόνη της η ΙΘ’ Αθηνών) καλούνται να κάνουν συμβιβασμούς για όλους τους φορολογούμενους και των 6 Δ.Ο.Υ μαζί (να θυμίσουμε ότι το κεφάλαιο είναι το τμήμα που παραμένει χειρόγραφο και προτίθενται να το ενοποιήσουν με το εισόδημα για να προσφέρουν και υπηρεσίες που αφορούν το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας). Για τις 3 Εφορίες (ΙΓ, ΚΓ, ΙΘ) είναι υποχρεωμένοι να παραλάβουν δηλώσεις (κληρονομιών, δωρεών, μεταβιβάσεων κλπ). Ήδη μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου είχαν παραληφθεί 1.160 κληρονομιές, 680 δωρεές- γονικές παροχές, 470 μεταβιβάσεις, (μόνο σε μια μέρα παρελήφθησαν 14 μεταβιβάσεις!!!! που σημαίνει ότι έχει γίνει έλεγχος αντικειμενικής αξίας, διασταυρώσεις των δηλωθέντων ακινήτων, έχει υπολογιστεί ο αναλογούν φόρος μεταβίβασης, έχει εκδοθεί το αποδεικτικό πληρωμής, έχει καταχωρηθεί στη δήλωση και έχει εγγραφεί στο βιβλίο μεταβιβάσεων. Και πολλά από αυτά χειρόγραφα)

Δεν προλαβαίνουμε ούτε τους καταλόγους βεβαίωσης, να κάνουμε, (λένε χαρακτηριστικά οι υπάλληλοι, δεν έχουμε χάσει μόνο την μπάλα αλλά και το γήπεδο!!!!). Μόνο στην συναλλαγή με τον κόσμο προσπαθούμε να ανταποκριθούμε για να μην περιμένει με τις ώρες.

Όσον αφορά άλλες σημαντικές δουλειές όπως Δελτία Αποστολής Πληροφοριών, αυτοψίες, έλεγχο προϋποθέσεων για απαλλαγή πρώτης κατοικίας κλπ γίνονται υποτυπωδώς και όχι σε βάθος. Αν θέλαμε να αναφερθούμε στο σύνολο των ενεργειών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε έπρεπε να γράφουμε βιβλίο και όχι σημείωμα.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ: Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στις ουρές γιατί τις αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι και οι εργαζόμενοι κάθε μέρα. Η ίδια η προϊσταμένη του τμήματος κάνει συναλλαγή για να εξυπηρετηθούν οι ατελείωτες ουρές φορολογούμενων. Χωρίς εκπαιδευμένο προσωπικό. Καταργήθηκε και η μη συναλλαγή της Παρασκευής και έτσι αδυνατούν οι υπάλληλοι να τακτοποιήσουν την ατελείωτη χαρτούρα της εβδομάδας και το αρχείο του τμήματος. Ενός τμήματος που απασχολείται με πολύ σοβαρά αντικείμενα, όπως ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων (που ενέχει ο κίνδυνος για εικονικές επιχειρήσεις).

ΤΜΗΜΑ ΦΠΑ: «Βεβαιώνουμε και δεν εισπράττουμε» μας λένε οι υπάλληλοι, Γινόμαστε δέκτες παραπόνων επιτηδευματιών που αδυνατούν πλέον να πληρώσουν. Στο τμήμα του ΦΠΑ ανήκουν και τα αυτοκίνητα, για τα οποία, η κατάθεση των πινακίδων τους τελευταίους μήνες κάθε χρόνου πολλαπλασιάζεται. Φορολογούμενοι από 6 Δ.Ο.Υ που επιθυμούν συμβιβασμό για θέματα ΦΠΑ, προσέρχονται στη συγκεκριμένη Εφορία.

ΕΞΟΔΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ: Ένας εργαζόμενος ΜΟΝΟ κατά την άποψη του Υπουργείου είναι επαρκής στελέχωση. Με πολύ σοβαρά προβλήματα του TAXIS. Βγαίνουν πολλές υπερεισπράξεις που δεν εμφανίζονται στο κλείσιμο και έτσι δεν μπορεί να συμφωνήσει το λογιστικό με το Ταμείο, βγάζοντας διαφορά (έλλειμμα Ταμείου που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει). Στο οριστικό κλείσιμο του μήνα οι εκτυπώσεις είναι λανθασμένες λόγω των προβλημάτων του TAXIS 2 και της μη συμβατότητας του συστήματος των Δ.Ο.Υ με το σύστημα των τραπεζών που γίνονται πλέον οι πληρωμές. (Εξαιρετικό: πρώτα δίνεις το δικαίωμα είσπραξης στις Τράπεζες και μετά όχι μόνο δεν φτιάχνεις το σύστημα, αλλά ρίχνεις τις ευθύνες στους εργαζόμενους ότι δεν κάνουν καλά την δουλειά τους!!!!).

ΕΛΕΓΚΤΕΣ: έχει 35 υπαλλήλους που στοιβάζονται σε πολύ μικρούς χώρους, που δεν επαρκούν. Οι ελεγκτές έχουν σοβαρό πρόβλημα με το σύστημα του ELENXIS γιατί όπως μας λένε ότι δεν έχουν εικόνα για τις συναλλαγές του ελεγχόμενου με άλλες Δ.Ο.Υ. Για το παραγωγικό πρόγραμμα του ELENXIS επισημαίνεται ότι ενώ δείχνει υποβολή περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ δεν εμφανίζονται τα ποσά για να μπορεί ο ελεγκτής να κάνει τις απαραίτητες διασταυρώσεις. Βρίσκουν οι ελεγκτές, τιμολόγια μεγάλης αξίας ύποπτα για φοροδιαφυγή που έχουν περαιωθεί με προηγούμενους νόμους π.χ 3888/2010 ή 3697/2008 και δεν έχουν δικαίωμα να παρέμβουν. (πχ. Εταιρείες που έχουν επιδοτηθεί αλλά έχουν περαιώσει δεν μπορείς να διενεργήσεις έλεγχο.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ: Το κύριο πρόβλημα στο συγκεκριμένο τμήμα είναι οι παραγραφές βεβαιωμένων φόρων. Οι Δ.Ο.Υ υποδοχής (όπως η ΙΓ΄) πρέπει να αντιμετωπίσει παραγραφές 6 ετών και για 6 Δ.Ο.Υ. Περίπου 15000 οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) των οποίων οι οφειλές κινδυνεύουν να παραγραφούν (που μπορεί να είναι και μεγάλα ποσά). Σε 2 μήνες (μέχρι 31-12-2013) θα πρέπει να παρθούν μέτρα (π.χ Κατασχέσεις, εγγραφές υποθήκης κλπ) για αναστολή της παραγραφής και με βάση το δυναμικό του τμήματος ζήτημα είναι να καταφέρουν να διεκπαιρεώσουν τις 6000 από τις 15000 υποθέσεις που στέλνονται στο ελεγκτικό συνέδριο για έλεγχο και υπογραφή). Με βάση τα παραπάνω ΜΟΝΟ στην ΙΓ’ Δ.Ο.Υ μπορούν να διασωθούν περίπου 15.000.000 Ευρώ.

Με δεδομένη την ενοποίηση τμημάτων, υπηρεσιών και διαδικασιών που πέρασαν σε ιδιώτες, οι δυσκολίες μεγαλώνουν, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να μένουν ανεκπαίδευτοι (η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών έχει κλείσει από το 2010), να δουλεύουν μέχρι αργά το απόγευμα και να παίρνουν δουλειά και στο σπίτι για να μην βρεθούν υπόλογοι.

O ΓΓΔΕ κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ μας έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού αλλά φταίνε οι έφοροι που δεν κατανέμουν σωστά το προσωπικό τους. Του προτείνουμε να διοικήσει την συγκεκριμένη μονάδα για ένα μήνα με δέσμευση ότι αν δεν τα καταφέρει να καθαιρεθεί και να μπει σε διαθεσιμότητα!!!!!! (Να μην έχει δικαίωμα όμως να παραιτηθεί μόνος του πριν κλείσει ο μήνας)

(To eforiakoi.org, φιλοξενεί ανταποκρίσεις από τις εφορίες όλης της Ελλάδας. Στόχος η ανάδειξη των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες μας, οι εργαζόμενοι σε αυτές, αλλά και οι πολίτες που επισκέπτονται τις εφορίες. Καλούμε εφοριακούς αλλά και φορολογούμενους, να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια με κείμενα και επιστολές τους).

About this author

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
 
Η Π.Ο.Ε. Δ.Ο.Υ. διοργανώνει ημερίδα για το συνταξιοδοτικό στις 7/11/2023:...
 
  Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν περί το 18% των...
 
Σε διαμαρτυρία και αποκλεισμό του Γ.Λ.Κ. προχώρησαν σήμερα συνάδελφοι που δεν...
 
Οι προσδοκίες των πολιτών από τη φορολογική διοίκηση είναι πολλαπλές. Αφενός η...
 
Στην χώρα που ηγείται της 4ης βιομηχανικής επανάστασης η ΑΑΔΕ δεν...
 
Προς Διοικητή ΑΑΔΕ            Κύριο Πιτσιλή Γεώργιο...
 
Εορτάσαμε προχθές το πρώτο μεγάλο πλήγμα που δέχτηκε το κυβερνόν…. Κατά...
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συμβασιούχων Καθαρίστριων/στων στο ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθηνα 16/4/2021 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ-ΟΙ  ΜΕ ΤΗΝ...
 
Ο προληπτικός έλεγχος σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ , είναι...
 
Η καραντίνα είναι μια επιβεβλημένη ενέργεια-όχι από μόνη της-για την αντιμετώπιση...
 
Δύσπεπτο αποδεικνύεται για ορισμένους το αποτέλεσμα των εκλογών για το Β΄...
 
Ανακοίνωση της Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης (Ε.Σ.Κ. – Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αργολίδας...
 
Με επιστολή της η U.F.E.(Ένωση Εργαζομένων σε Οικονομικές Υπηρεσίες στην Ευρώπη),...
 
Για να δείτε το κείμενο των αποφάσεων την συνεδρίασης του Γενικού...
 
Διαφάνεια και Αξιοκρατία σε όλα λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών. Στις επιλογές...
 
Ασκηση ποινικής δίωξης για ευνοϊκή ρύθμιση προς τα κανάλια Ποινικά και...
 
Μέσα από τεράστιες οικονομικές δυσκολίες λόγω της κρίσης, με μεγάλο κόπο...
 
Με ανακοίνωσή- επιστολή του ο Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας εναντιώνεται στην προωθούμενη...
 
Ελένη Πριοβόλου – Συγγραφέας Ποιος λέει όχι στην Ευρώπη του συμπρακτορικού...
 
Τα κυβερνητικά παπαγαλάκια συνεχίζουν την προπαγάνδα για το πόσο μεγάλο είναι...
 
Συγκλονιστική επιστολή ιερωμένου για τον Ρωμανό «Τα όργανα του αστικού κράτους...
 
Με Δελτίο Τύπου, το ”όραμα” τοποθετείται για τις εξελίξεις σε σχέση...
 
Η συναδέλφισσα Βάσω Κουκλίδου από τις Αγωνιζόμενες Καθαρίστριες του Υπ. Οικονομικών...
 
Ο αντιπρόεδρος των εφοριακών καταγγέλλει άτυπη εντολή προς τις εφορίες. Οι...
 
Ενημέρωση από συναδέλφους/συναδέλφισσες για τα θέματα καθαριότητας και όχι μόνο στην...
 
Στηρίζουμε το ψηφοδέλτιο της Ανατροπής Ψηφίζουμε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (Α.Π.ΤΕ.) Για...
 
Αίσθηση έχει προκαλέσει στο σύνολο του κλάδου, αλλά όχι μόνο, η...
 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ κ. Θεοχάρη, Η θητεία σας στο...
 
Όταν το συνδικαλιστικό κίνημα οχυρώνεται πίσω από το «νόμο» και την...
 
Εκδήλωση στήριξης της ΝΔ, διοργανώνει την Τρίτη 29.4.14 η ΔΑΚΕ εφοριακών....
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Μ.Ε.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες… Είναι κοινή...
 
Με χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό των πραγματικών της προθέσεων τρόπο, αντέδρασε η...
 
Ανακοίνωση της Αυτόνομης Αγωνιστικής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας ΑΔΕΔΥ Συμμετέχει στο ΜΕΤΑ (Μαχητική...
 
Κατανοούμε πλήρως την αγωνία της ηγεσίας της ΔΑΣ, να καταγγέλλει-στοχοποιεί-συκοφαντεί κλπ...
 
Σε μια περίεργη διαδικασία το υπουργείο Οικονομικών καλεί εκτάκτως και υποχρεωτικά...
 
Του Τ. Αλεξιάδη Είναι σίγουρα πρωτοφανές, να απαντά συνδικαλιστής, σε ανακοίνωση...
 
Οι εξελίξεις στο θέμα του ΣΔΟΕ, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολιών...
 
Συνάντηση της ΠΟΕ ΔΟY με τον ΓΓΔΕ πραγματοποιήθηκε στις 3.2.14. ...
 
Η Α.Α.Ρ.Σ. και στη σημερινή (15/01/2014) συνεδρίαση της ΑΔΕΔΥ, για την...
 
Το eforiakoi.org δημοσιεύει, προς ενημέρωση, ερώτηση που κατέθεσε Βουλευτής, που σχετίζεται...
 
ανταπόκριση από τη Γ’ ΔΟΥ Πειραιά Συνάδελφοι του Συλλόγου Εργαζομένων στις...
 
Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, στέρησε για...
 
Στη πρώτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ που έγινε την...
 
Συγκλονιστήκαμε τόσο πολύ από την ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ της 18.11.13 (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) ,...
 
Διεθνές Συνέδριο Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Πάντειο Πανεπιστήμιο...
 
ΕΝΩΜΕΝΗ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ Στις 9 Οκτωβρίου,...
 
ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΑΘΗΝΩΝ ΔΟΥ ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ...
 
Η κοινωνία του Πειραιά, η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα Κινήματα...
 
Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο η ηγεσία της ΠΟΕ...
 
Το γραφείο τύπου της ΟΛΜΕ σχολίασε με τον παρακάτω τρόπο το...
 
ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Των μνημονίων, των απολύσεων, της επιστράτευσης εργαζομένων, του...
 
Η αξιοπιστία και η σοβαρότητα είναι βασική προϋπόθεση για όποιον αναλαμβάνει...
 
Για να δείτε το Δελτίο Τύπου της ΠΟΕ ΔΟY, πατήστε ΕΔΩ....
 
”Πέμπτη φάλαγγα ονομάζεται η εντός μιας πολιορκούμενης πόλης ή εμπόλεμης χώρας...
 
Eπιστολή συναδέλφου… Επειδή, χρόνια είκοσι πέντε και βάλε, στο υπουργείο οικονομικών...
 
Μόνο τυχαία και σίγουρα ενδεικτική των διαθέσεων του υπουργείου, είναι η...
 
Η είδηση του θανάτου του συναδέλφου και φίλου ΒΕΡΓΗ ΓΙΩΡΓΗ, έχει...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΣΥΡΙΖΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τα χαμένα cds, τα ξεχασμένα...
 
Εισαγγελική παρέμβαση για την καταγγελία Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο...
 
Μεγάλη….. έκπληξη και ερωτηματικά προκαλούν οι αποφάσεις του τελευταίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου...
 
Το www.eforiakoi.org αναδημοσιεύει την τελευταία ανακοίνωση της ΠΑΣΚΕ, με στόχο την...
 
ANAKOINΩΣΗ ΑΠΤΕ Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Στην ανακοίνωση της ΟΤΥΕ (13/01/2013) καλούνται οι...
 
Ξύλο, ΜΑΤ, συλλήψεις………. και μια κουφή ηγεσία !!! Δελτίο Tύπου  (17/01/2013)...
 
Με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς προχωράει η διαδικασία μεταφοράς συναδέλφων σε υπηρεσίες...
 
Ημέρα Παρασκευή, 4/1/2013. Δ.Ο.Υ. Σαντορίνης.. Ανοίγοντας το πρωί την πόρτα, μουδιάζω...
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2012 Συνάδελφοι θα πρέπει να καταθέσουμε στην υπηρεσία...
 
Όπως μας πληροφόρησαν πολλοί συνάδελφοι, την Παρασκευή (16/11) το απόγευμα, υπηρεσιακά...
 
ΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ...
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Από...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Α.Σ. Συναδέλφισσες συνάδελφοι Οι πολιτικές σκληρής λιτότητας, οι αναδιαρθρώσεις...
 
Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζονται δύο επιστολές που κοινοποιήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού...
 
Με υπόμνημά – επιστολή τους προς την πολιτική ηγεσία, οι Λογιστές...
 
Ανακοίνωση του Συλλόγου των εργαζομένων στις ΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – ΧΙΟΥ, ενάντια...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ο.Υ. ΛΗΜΝΟΥ Άλλη μια φορά μέσα σε διάστημα λίγων...
 
Με ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι των υπο κατάργηση ΔΟΥ των ΚΥΚΛΑΔΩΝ εκφράζουν...
 
Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών, στις 11 Ιουνίου 1954, το περιεχόμενο...
 
Στο νεκροταφείο Χαλανδρίου (οδός Αναπαύσεως, Βριλήσσια) θα γίνει την Πέμπτη 1-12...
 
Επιστολή συναδέλφου της Δ.Ο.Υ Τήνου Tην προηγούμενη εβδομάδα, η Ομοσπονδία μας...
 
ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Γ 2008...
 
Γειά σας, και συγχωρέστε με για την καθυστερημένη ανταπόκριση.. βλέπετε οι...
 
Ένας κάποιος αντίλογος στο πόρισμα της ομάδας των «σοφών» για την...
 
(Το παρακάτω σημείωμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ πλήρη πρακτικά του Γενικού Συμβουλίου (Γ.Σ.)....
 
Σε σχέδιο “Καλλικράτης” και για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες περνάει το...
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
 
Some title Some author
Some excerpt
Είναι γνωστό σε όλους και έχει γίνει παραδοχή και από το...