ΤΟ ”ΟΡΑΜΑ” ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 0

Με Δελτίο Τύπου, το ”όραμα” τοποθετείται για τις εξελίξεις σε σχέση...