Μετάταξη υπαλλήλων Α.Α.Δ.Ε. σε θέσεις κλάδων ανώτερης κατηγορίας 0

…μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι σε κενές ομοιόβαθμες οργανικές θέσεις των κλάδων...

Μετατάξεις υπαλλήλων Α.Α.Δ.Ε. 0

…καθώς και τη γνωστοποίηση της θετικής γνωμοδότησης του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου...

Μετατάξεις υπαλλήλων εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

… μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται ως εξής: …………………………… Δείτε...

Μετατάξεις υπαλλήλων εντός Α.Α.Δ.Ε. 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ως...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα ,24/02/2021 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

Μετατάσσονται οι …………………. και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ………………….. Για...

« Μετάταξη μονίμων υπαλλήλων σε θέσεις του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της ίδιας αρχής 0

Μετατάσσονται οι παρακάτω υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε κενές...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα 24/02/2021 0

Μετατάσσονται οι …………………….. και τοποθετούνται στις Δ.Ο.Υ. Βόλου και Νέων Μουδανιών....