ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ- Αριθ.Πρωτ.:ΔΔΑΔ Α1112804 0

Θέμα: “Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της...