Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου αυτοτελούς τμήματος νομικής υποστήριξης 4ου ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0

ΟΡΙΖΕΙ ..ως αναπληρωτή Προϊσταμενο αυτοτελούς τμήματος νομικής υποστήριξης 4ου ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ…...