Ορισμός Αλαπληρωτή Προισταμένου Διευθυνσης του 4ου ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0

ΟΡΙΖΕΙ Τους κάτωθι υπαλλήλους ως αναπληρωτές του Προιστάμενου της Διεύθυνσης του...