Ορισμός αναπληρωτών Προισταμένων τμημάτων Υποδ. ΕΛέγχων 4 ου ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0

ΟΡΙΖΕΙ Τους κάτωθι υπαλλήλους ως αναπληρωτές Προισταμένους τμημάτων Υποδ. ΕΛέγχων 4...