“Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης”, 0

Στο πλαίσιο στελέχωσης των Α’ και Β΄ Υποδιευθύνσεων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης,...

Μεταθέσεις υπαλλήλων εκτός νομού, Αθήνα, 29/05/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1060071 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής: ……………………… Για να...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1062024 ΕΞ 2020 0

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’  «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων...