Δείκτης κοινωνικής ανισότητας GINI 0

*του Παναγιώτη Ιωακειμίδη Να πούμε ότι και σε αυτό το δείκτη...