Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ) – ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΕΙ Η ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 0

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Από την ΠΟΕ-ΔΟΥ εκδόθηκε η υπ΄αριθ. Πρωτ. 1621/22.01.2020 ανακοίνωση για το θέμα της έκδοσης ταυτοτήτων. Εμείς όσον...

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ», Αθήνα, 10/01/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1002443 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω Μεταταχθέντες υπαλλήλους του κλάδου των Εφοριακών ως εξής: ………………….. Β. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους σε...

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης», Αθήνα, 17/01/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1006955 ΕΞ 2020 0

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης» Στο πλαίσιο ενίσχυσης των κάτωθι Κεντρικών...

Aπόσπαση υπαλλήλων εκτός νομού, Αθήνα, 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1006959 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Την απόσπαση των παρακάτω υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως εξής: ………….. Για να δείτε την απόφαση...

ΠΟΕ ΔΟΥ: Ανακοίνωση για το bonus! 0

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Μετά από δύο συνεχόμενα έτη παροχής του bonus για την επίτευξη των στόχων σε όλους τους συναδέλφους...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συναδέλφισες και συνάδελφοι, Η κινητοποίηση που έλαβε χώρα στις 16.01.2020 με πρωτοβουλία των 3 Ομοσπονδιών είχε ικανοποιητική συμμετοχή και...

Ανανέωση Απόσπασης Υπαλλήλου, Αθήνα, 10/1/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1006489 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. την ανανέωση της απόσπασης για τρία (3) έτη, του ……………………………………… Για να δείτε την απόφαση πατήστε: 9ΛΚΜ46ΜΠ3Ζ-ΗΣΝ Πηγή:...

Ανανέωση Απόσπασης Υπαλλήλου, Αθήνα, 10/1/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1006488 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την ανανέωση της απόσπασης για τρία (3) έτη, της………………………. Για να δείτε την απόφαση πατήστε: ΨΜΜΣ46ΜΠ3Ζ-ΡΛΛ Πηγή: www.diavgeia.gov.gr...