ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ προς το Γ.Σ. της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. 0

 Γ.Σ.  19/10/20 Οκτώ μήνες τώρα, όλοι οι εργαζόμενοι ζούμε μια πολύπλευρη...