Μετάταξη υπαλλήλου στην Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα, 18-10-2023 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

… για τη μετάταξη του Ευστάθιου Πασχαλίδη του Βασιλείου, μόνιμου υπαλλήλου...

Μετάταξη υπαλλήλου στην Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα, 28-02-2023 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ 0

… μετατάσσεται η ΚΑΜΠΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Ιωάννη, υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών...

Μετάταξη υπαλλήλου της Βουλής στη Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας 0

………. μετατάσσεται η υπάλληλος …………………. στη Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας …… Για να...

Mετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ στην Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα , 01/09/2021 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ 0

…………….. μετατάσσεται ο ……………………….. μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού του...

Mετάταξη υπαλλήλου στην ΑΑΔΕ, Αθήνα , 12/02/2021 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…μετατάσσεται η …………………………., μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού...