Μετάταξη υπαλλήλλου μέσω ΕΣΚ, Αθήνα, 09/09/2021 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…μετατάσσεται ο ………………….. υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ,...

Mετάταξη υπαλλήλου και τοποθέτηση σε υπηρεσία της ΑΑΔΕ 0

……… μετατάσσεται η ……………….. μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –...

Μετάταξη υπαλλήλου στην ΑΑΔΕ, Αθήνα , 02/06/2020 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

………. μετατάσσεται η ……………………………….. με βαθμό Β από τον κλάδο ΠΕ...

Μετάταξη υπαλλήλου στην ΑΑΔΕ, Αθήνα , 29-06-2020 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…… μετατάσσεται η ………………………………………, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ, Αθήνα , 07-02-2020 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

Μετατάσσεται ο ………………………, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του...

Μετάταξη υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ, Αθήνα , 04-02-2020 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

Μετατάσσεται ο ……………………., μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών του Υπουργείου...