Μετάταξη υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για...

Μετάταξη υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάσσονται οι κάτωθι υπάλληλοι και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για...

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

…. Μετατάσσονται οι κάτωθι  και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για...

Μετάταξη υπαλλήλου στην ΑΑΔΕ, Αθήνα , 02/06/2020 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

………. μετατάσσεται η ……………………………….. με βαθμό Β από τον κλάδο ΠΕ...

Μετάταξη υπαλλήλου στην ΑΑΔΕ, Αθήνα , 29-06-2020 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…… μετατάσσεται η ………………………………………, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων...

Μετάταξη υπαλλήλου, Αθήνα , 02/06/2020 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

………..μετατάσσεται ο …………………………… με βαθμό Α από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού...