Μετατάξεις υπαλλήλων, Αθήνα,02/11/2021 Αριθ. Πρωτ.:Δ.Υ. 0

ΘΕΜΑ: « Μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις της ειδικότητας (ΥΕ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ» ……………………...

Α.Α.Δ.Ε.: Μετατάξεις υπαλλήλων 0

Μετατάσσονται οι …………………. και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.  ………….. Για...

Mετατάξεις υπαλλήλων στην Α.Α.Δ.Ε. 0

…μετατάσσονται οι …………………………… και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. …………………………….. Για...