ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ:2399/17.06.2020 Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020 Α.1153 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τον καθορισμό...