ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΣΡΟΠΕΣ ΤΩΝ 1ου ΚΑΙ 3ου ΕΛ.ΚΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0

….ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη  συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών  και υποθέσεων  και πάσης φύσεως...