Απόφαση διορισμού 2 αποφοίτων της ΚΣΤ’ σειράς της ΕΣΔΔΑ 0

Με την ΔΔΑΔ Β 1014669 ΕΞ 2021/19-02-2021 Απόφαση του Διοικητή της...

Διορισμός υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ, Αθήνα, 07 Ιουλίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1079464 ΕΞ 2020/07-07-2020 0

Διορίζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία,...