Α.Α.Δ.Ε.: “Aπευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στην ERNST & YOUNG” 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Μελέτης Ωρίμανσης του Υποσυστήματος...