ΠΟΕ Δ.Ο.Υ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ BONUS της Α.Α.Δ.Ε. 0

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Με τον Ν.4778/2021 η καταβολή των βραβείων επίτευξης...