ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 4ο ΕΛΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 0

ΟΡΙΖΕΙ …Ως αρμόδιους υπαλλήλους για την θεώρηση του γνησίου της υπγραφής...