ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ – Α.Α.Δ.Ε., Αθήνα, 14 Ιουνίου 2023 0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ...

AAΔΕ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 0

…Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής διακηρύσσει ότι...