ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 0

Με τεράστια έκπληξη διαβάσαμε την 10/9/2022 στην ηλεκτρονική έκδοση της ‘Καθημερινής’...