“Ημερομηνία έναρξης Αξιολόγησης Α.Α.Δ.Ε. για το 2021” 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων της...

Τροποποίηση Απόφασης – Αξιολόγηση 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1191816 ΕΞ...

“Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού ορισμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ” 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/14-01-2022 «Τροποποίηση...

Η ΑΔΕΔΥ στηρίζει τον αγώνα των φοιτητών 0

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταδικάζει την άγρια, απρόκλητη επίθεση των...