Αθήνα, 29 Ιουνίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1055136 ΕΞ 2021, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 0

… εκδίδουμε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων...