Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) 0

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) αποτελεί ένα πλήρως οργανωμένο και σύγχρονο...