Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάσσονται οι ………………………, από …………………. και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ....

Μετατάξεις υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ 0

Μετατάσσονται οι …………………………… από ………………… και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ....

Μετάταξη υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ, 0

Μετατάσσονται οι ………………….. και τοποθετούνται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Για να...

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Υπ. Οικονομικών 0

Σας στέλνουμε για δημοσίευση τις 64764, 64765, 64766, 64773, 64761, 64763,...