Μετάταξη υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, Αθήνα, 19/12/2023 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

…μετατάσσονται και τοποθετούνται: I. Από την κατηγορία ΔΕ του κλάδου Εφοριακών/ειδικότητας...