“Ημερομηνία έναρξης Αξιολόγησης Α.Α.Δ.Ε. για το 2021” 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων της...