«Δημοσίευση (1) μίας απόφασης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»Αθήνα, 08-11-2021 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τον διορισμό της ………………………….. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στον...

«Δημοσίευση (1) μίας απόφασης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης”, Αθήνα, 10-08-2021 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τον διορισμό και την τοποθέτηση του ………………………………….στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων...

Διορισμός υπαλλήλου στην ΑΑΔΕ, Αθήνα, 09-07-2020 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Διορίζουμε την κάτωθι στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στον κλάδο...

Διορισμός Υπαλλήλου στην ΑΑΔΕ, Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020 Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1066929 ΕΞ 2020 0

Διορίζεται και τοποθετείται σε υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε...