Διορισμός πρώην Δικαστικού Λειτουργού στην Α.Α.Δ.Ε. 0

…… αποφασίζεται ο διορισμός του ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου, στην Ανεξάρτητη...