Διορισμός τέως δικαστικής λειτουργού στην Α.Α.Δ.Ε. 0

…, αποφασίζεται ο διορισμός της ΖΩΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, τέως Προέδρου...

Διορισμός τέως Δικαστικού Λειτουργού στην Α.Α.Δ.Ε. 0

…αποφασίζεται ο διορισμός του ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τέως Πρωτοδίκη Κοζάνης,...

Διορισμός πρώην Δικαστικού Λειτουργού στην Α.Α.Δ.Ε. 0

…… αποφασίζεται ο διορισμός του ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δημητρίου, στην Ανεξάρτητη...