10ωρο: Η κατάρρευση του ΕΦΚΑ (και) από τις δωρεάν υπερωρίες 0

Ο ΕΦΚΑ πλέον στηρίζεται αποκλειστικά στις κρατικές ενισχύσεις, πέραν της καταβολής της εθνικής...