Διακοπή Απόσπασης, Αθήνα, 5/10/2022 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1097557 ΕΞ 2022 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Τη διακοπή της απόσπασης από 16/10/2022, του Αλεξόπουλου Μιχαήλ...