Η εγκυμοσύνη ως λόγος απόλυσης 0

Γνωρίζει ο Άδ. Γεωργιάδης πόσες ελληνικές επιχειρήσεις παράγουν τα προϊόντα τους...