ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ.: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1Γ/2017 0

Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 16/10/20 απορρίφτηκαν όλες οι αιτήσεις μεταθέσεων των...