Α.Α.Δ.Ε.: Φορολογικοί έλεγχοι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για το έτος 2021 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟYΜΕ 1. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών...