Α.Α.Δ.Ε.: Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊστάμενου Δ.ΕΛ., Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1146165 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Νικόλαο Μπατσίλα του Γεωργίου,...