ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΕ Δ.Ο.Υ. – 6ΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 0

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτιστικού Τμήματος της Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. βρίσκεται στην ευχάριστη...