Διορισμός υπαλλήλων στο Σ.Δ.Ο.Ε., ΥΠΟΙΚ 10/08/2020 Α.Π.87438 ΕΞ 2020 0

…..διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δοκίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Εφοριακών...