Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ ΔΟY 0

Με δελτίο τύπου, στις 16.6.14, το Συντονιστικό των απολυμένων καθαριστριών κατήγγειλε...