Εδώ φόρο-νομοσχέδιο, εκεί φόρο-νομοσχέδιο. Τελικά που είναι; 0

Του Σπύρου Δημητρέλη Σε καθεστώς παράλυσης θα παραμείνουν για τουλάχιστον άλλες...