ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 0

…..ΚΑΙ «ΒΑΖΟΥΝ ΧΕΡΙ» ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης, είναι ότι με το Ν/Σ, θα περιοριστούν τα...