ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ ΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟΧΑΡΗ 0

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση της ΠΟΕ ΔΟY με το ΓΓΔΕ Χ....