ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΟΥ 0

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ….. Δευτέρα  ώρα 07.30. Προσπαθώ να μπώ στην υπό συγχώνευση Δ.Ο.Υ μου για να δουλέψω. Μπροστά στην πόρτα συνωστίζονται...