΄΄ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΕΣ & ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ΄΄ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 0

Το B’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Υ.Σ.) της 3.8.2012, ήταν η συνέχεια του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 27.7.2012 καθώς και των αναξιοκρατικών –...