ΠΑΡΑΝΟΜΗ & ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 0

Το έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, που έχει σταλεί στους προϊσταμένους των ΔΟY, και αφορά την υπογραφή συμβολαίων...