ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η ΜΑΡΤΗ 0

Η Γραμματεία Ισότητας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με ευκαιρία την 8η Μάρτη 2012,...