ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ! 0

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ! Την πλήρη ιδιωτικοποίηση του φορολογικού ελέγχου...